Personvernerklæring

Ringeriksgass ANS bryr oss om ditt personvern, og er opptatte av å behandle dine personopplysninger på en sikker og trygg måte. Denne personvernerklæringen gjelder www.ringeriksgass.no («nettsiden»). Her kan du lese mer om innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på nettsiden. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor, hva de brukes til og dine rettigheter.


Ringeriksgass ANS (Org nr 986 859 675, heretter «vi») er ansvarlige for behandlingen av informasjonen og vi håper du kontakter oss hvis du har noen spørsmål.


Kontaktinformasjon:

Send en epost til: h-kih@online.no eller ring oss på telefon: 45 66 00 93 


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn


Kort oppsummert samler vi kun inn opplysninger til statistikk, eller når du på annen måte frivillig deler personopplysninger med oss, som for eksempel epostadresse.


I statistikken beholder vi den IP-adressen du kontakter oss fra. Vi henter ikke ut personlige opplysninger på grunnlag av IP-adressen, men samler informasjon om hvor lenge du er inne på vår webside, hvilke av sidene du besøker osv.


Disse opplysningene bruker vi for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse av våre websider.
2. Innsynsbegjæring og sletting av personopplysninger

 

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Kontakt oss hvis du vil vite om vi har lagret informasjon om deg. Din forespørsel vil bli behandlet i løpet av 30 dager.

 

3. Dine rettigheter

 

Under personvernforordningen har du en rekke rettigheter du kan gjøre gjeldende ved å kontakte oss. Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine ønsker, men i enkelte tilfeller vil det være tungtveiende grunner for å ikke slette, f.eks. ved dokumentasjonshensyn. Du har rett til å trekke samtykke tilbake, be om innsyn, be om retting, be om sletting, be om dataportabilitet eller be om å begrense behandlingen.

 

Ønsker du å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på h-kih@online.no. Ta også kontakt med oss dersom du har spørsmål eller skulle være i tvil om dine rettigheter. Dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen har du rett til å klage til Datatilsynet, men vi anbefaler at du tar kontakt med oss først.