Bildet viser vår fyllestasjon på Kilemoen. Her har vi også butikk med utstilling av våre gassprodukter.

 

Propanflasker i alle størrelser kan fylles onsdager 16 - 18.

 

Vårt mål er å være et prisgunstig alternativ på flaskegass i nærområdene. Prisen varierer i henhold til aktuell bulkpris. I dagens urolige marked kan denne prisen variere noe fra uke til uke, men vi vil til en hver tid ha en så lav pris som det er driftsforsvarlig mulig å operere med.

 

Fyllestasjon LPG til kjøretøy er permanent stengt fra 08.07.2024.

Vi har dessverre sett oss nødt til å stenge fyllestasjonen for biler da volumet i dag ikke lenger er stort nok til å dekke løpende kostnader. Det har vært en gradvis reduksjon i volum i hele perioden etter innføringen av veibruksavgift på LPG som drivstoff i 2016. Veibruksavgift, CO2-avgift og mva. utgjør i dag ca. 50% av pumpeprisen.  I tillegg har el-bilenes inntog redusert volumet ytterligere. 

Fyllestasjon for gass